Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 11 Вінницької міської ради» розміщений на території загальною площею 1700 м2. Приміщення закладу типове, проектнапотужність установи – 190 місць.

Заклад розташований за адресою: м. Вінниця, вул. В.Порика, 5 А. Садочок  знаходиться у комунальній власності міста. Стан будівлі – задовільний, відповідає санітарно-гігієнічним нормам. У закладі станом на 01.11.2017 року виховується351дитина.. Середня наповнюваністьгруп– 27 дітей .

Територія закладу  огороджена та утримується в задовільному стані.

Раху

нок

Код Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) Номер Один.

вимір.

Фактична

наявність

Відмітка про вибуття За даними бухгалтерського обліку Інші

відомості

Інвентарний/

номенклатур

ний

Заводський Паспорта кіл ь- кість первісна

(переоці

нена)

вартість

кіль

кість

первісна (переоцінен а) вартість сума зносу (накопиченої амортизації) балансова

вартість

строк

корис

ного

вико

ристай-

ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18
Рахунок 1011
1 і 1011 | 0101 ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА | 15.12.2015 |10100001 | | шт. 1 4 299 271,34 1 4 299 271,34 4 299 271,34 І
Всього по рахунку 1011 1 4 299 271,34 1 4 299 271,34 4 299 271,34 І

і ________

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Рахунок 1013
2 1013 0101 БУДІВЛЯ 15 12 2015 10310001 шт. 1 375 886,00 1 375 886,00 375 886,00
3 1013 2001 ОГОРОЖА 15.12.2015 10310001 шт. 1 6 373,00 1 6 373,00 6 373,00
4 1013 2021 САРАЙ 15.12.2015 10310003 шт. 1 17 752,00 1 17 752,00 17 752,00
Всього по рахунку 1013 3 400 011,00! 3 400 011,00 400 011,00
Рахунок 1014
5 : юн 0327 ХОЛОДИЛЬНА ШАФА 28.12.2015 110490007 шт. 1 63 410,00 1 63 410,00 63 410,00
6 1014 0293 БАГАТОФУНКЦ, ПРИСТРІЙ ‘ 28 12.2015 10480004 шт. 1 4 900,00 ■ 1 4 900,00 4 900,00
7 1014 0293 БАГАТОФУНКЦ,ПРИСТРІЙ 28,12.2015 10480006 шт. 1 2 550,00 1 2 550,00 ; 2 550,00
8 1014 0303 ВАГА ВН-200 12.05.2016 10490019 шт. 1 5 898,00 1 5 898,00 5 898,00
9 1014 0304 ХОЛОДИЛЬНИЙ СТІЛ 28.12.2015 10490008 ! шт. 1 34 286,00 1 34 286,00 34 286,00 ■
10 1014 0304 ХОЛОДИЛЬНИЙ СТІЛ 28.12.2015 10490009 шт. 1 34 286,00 1 34 286,00 ‘ 34 286,00
11 1014 0304 ХОЛОДИЛЬНИЙ СТІЛ 28.12.2015 10490010 шт. 1 34 286,00 1 34 286,00 34 286,00
12 1014 0292 ПРОЕКТОР 28.12.2015 10490611 шт. 1 7 510,00 1 7 510,00 7 510,00
13 1014 0313 МУЗИЧНИЙ ЦЕНТР 28.12.2015 10490003 шт. 1 4 450,00 1 4 450,00 4 450,00
14 1014 0286 МОНИТОР 29.12.2015 10480011 шт. 1 2 800,00 1 2 800,00 2 800,00
15 1014 0327 ХОЛОДИЛЬНА ШАФА 29.12.2015 10490014 шт. 1 45 000,00 1 45 000,00 45 000,00
16 1014 0327 ХОЛОДИЛЬНА ШАФА 29.12.2015 10490015 шт. 1 18 990,00 1 18 990,00 18 990,00:
17 1014 0508 СИНТЕЗАТОР 29.12.2015 10490012 шт. 1 24 767,00 1 24 767,00 24 767,00
18 ! 1014 0020 ТЕЛЕВИЗОР 17.11.2016 10490020 шт. 1 6 499,00 1 6 499,00 6 499,00
19 1014 0308 МІКСЕР ПЛАНЕТАРНИЙ 12.05.2016 10490018 шт. 1 14 820,00 1 14 820,00 14 820,00
20 ‘ 1014 0055 ВАГА ЄЛ,ВН-150-1 ДА(4005*50 29.12.2015 10490016 шт. 1 3 604,00 1 3 604,00 3 604,00
21 1014 0003 ХОЛОДИЛЬНИК 28.12.2015 10490005 шт. 1 3 599,99 1 3 599,99 3 599,99
22 1014 0003 ХОЛОДИЛЬНИК 29.12.2015 10490013 шт. 1 4 650,00 1 4 650,00 4 650,00
23 1014 0020 ТЕЛЕВИЗОР 28.12.2015 10490001 шт. 1 6 063,00 1 6 063,00 6 063,00
24 1014 0293 БАГАТОФУНКЦ, ПРИСТРІЙ 28.12.2015 10480001 шт. 1 2 550,00 1 2 550,00 2 550,00
25 1014 0024 ШВЕЙНА МАШИНА 28.12.2015 10490004 , шт. 1 2 949,90 1 2 949,90 2 949,90
26 1014 0055 ВАГА ЄЛ.ВН-150-1ДА(4005*50) 29.12.2015 10490017 шт. 1 3 604,00 1 3 604,00 3 604,00
27 1014 0175 НОУТБУК 28.12.2015 10480007 шт. 1 7 220,00 1 7 220,00 7 220,00
28 1014 0276 СИСТЕМНИЙ БЛОК 28.12 2015 10480002 шт. 1 5 900,00 1 5 900,00 5 900,00
29 1014 0276 СИСТЕМНИЙ БЛОК 28.12.2015 10480003 шт. 1 5 900,00 1 5 900,00 5 900,00
ЗО 1014 0276 СИСТЕМНИЙ БЛОК 28.12.2015 10480005 шт. 1 5 900,00 1 5 900,00 5 900,00
31 1014 0277 ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА 28.12.2015 10490006 шт. 1 17 220,00 1 17 220,00 17 220,00
32 1014 0286 МОНИТОР 29.12.2015 10480009 шт. 1 2 800,00 1 2 800,00 2 800,00
33 1014 0286 МОНИТОР 29.12.2015 10480010 шт. 1 2 800,00 1 2 800,00 2 800,00
34 1014 0020 ТЕЛЕВИЗОР 28 12.2015 10490002 шт. 1 6 063,00 1 6 063,00 6 063,00
Всього по рахунку 1014 зо 385 275,89 зо 385 275,89 385 275,89
Рахунок 1016
35 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630031 шт. 1 6 720,00 1 6 720,00 6 720,00
36 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630016 шт. 1 12 500,00 1 12 500,00 12 500,00
37 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630017 шт. 1 6 720,00 1 6 720,00 6 720,00
38 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630018 шт. 1 7 520,00 1 7 520,00 7 520,00
39 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29 12,2015 10630028 шт. 1 12 500,00 1 12 500,00 12 500,00
40 1016 1339 ШАФА МЕДИЧНА 29.12.2015 10630020 шт. 1 4 020,00 1 4 020,00 4 020,00
41 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630029 шт. 1 6 720,00 1 6 720,00 6 720,00
42 1016 0288 СТІЛАЖ ВИРОБНИЧИЙ 29.12.2015 10630022 шт. 1 5 289,00 1 5 289,00 5 289,00
43 1016 0288 СТІЛАЖ ВИРОБНИЧИЙ 29.12.2015 10630023 шт. 1 2 973,00 1 2 973,00 2 973,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
44 1016 0288 СТІЛАЖ ВИРОБНИЧИЙ 29.12.2015 110630024 ШТ. 1 ! 3 351,00 1 I 3 351,00 3 351,00
45 1016 0288 СТІЛАЖ ВИРОБНИЧИЙ 29.12.2015 10630025 шт. 1 : 3 133,00 1 3 133,00 3 133,00
46 1016 0288 СТІЛАЖ ВИРОБНИЧИЙ 29.12.2015 10630026 ШТ. 1 7 005,00 1 7 005,00 7 005,00
47 1016 0288 СТІЛАЖ ВИРОБНИЧИЙ 29.12.2015 10630027 шт. 1 5 976,00 1 5 976,00 5 976,00
48 1016 0267 :СТЕНКА ИГРОВАЯ 28.12.2015 10630014 шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
49 1016 0310 НАПОЛЬН.ПІДСТ, ДЛЯ ІНТЕР/ 29.12.2015 10630019 шт. 1 4 700,00 1 4 700,00 ’ 4 700,00
50 1016 0267 СТЕНКА ИГРОВАЯ 28.12.2015 10630013 шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
51 1016 0325 ЯЛИНКА 28.12.2015 10630007 шт. 1 3 500,00 1 3 500,00 3 500,00
52 1016 0343 ТЕЛЕЖКА У-6 30.12.2015 10630037 шт. 1 2 940,00 1 2 940,00 2 940,00
53 1016 0344 ТЕЛЕЖКА ТГ-400 ( грузова) 30.12.2015 10630038 шт. 1 3 150,00 1 3 150,00 3 150,00
54 1016 0412 СТІЛ ВИРОБНИЧИЙ 12.05.2016 10630039 шт. 1 3 690,00 1 3 690,00 3 690,00
55 1016 0412 СТІЛ ВИРОБНИЧИЙ 12.05.2016 10630040 шт. 1 3 690,00 1 3 690,00 3 690,00
56 1016 0412 СТІЛ ВИРОБНИЧИЙ 12.05.2016 10630042 шт. 1 2 934,00 1 2 934,00 2 934,00
57 1016 0412 СТІЛ ВИРОБНИЧИЙ 12.05.2016 10630043 шт. 1 2 934,00 1 2 934,00 2 934,00
58 1016 0289 КОРЗИНА НАПОЛЬНА 12.05.2016 10630041 шт. 1 2 520,00 1 2 520,00 2 520,00
59 1016 0267 СТЕНКА ИГРОВАЯ 28.12.2015 10630004 шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
60 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630032 шт. 1 6 720,00 1 6 720,00 6 720,00
61 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630033 шт. 1 6 720,00 1 6 720,00 6 720,00
62 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630034 шт. 1 6 720,00 1 6 720,00 6 720,00
63 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630035 шт. 1 6 720,00 1 6 720,00 6 720,00
64 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630036 шт. 1 6 720,00 1 6 720,00 6 720,00
65 1016 0028 ШКАФ ДЛЯ ХЛІБА 28.12.2015 10630001 шт. 1 3 000,00 1 3 000,00 3 000,00
66 1016 0090 СТЕНКА 28.12.2015 10630003 шт. 1 5 000,00 1 5 000,00 5 000,00
67 1016 0288 СТІЛАЖ ВИРОБНИЧИЙ 29.12.2015 10630021 шт. 1 6 489,00 1 6 489,00 6 489,00
68 1016 0267 СТЕНКА ИГРОВАЯ 29.12.2015 10630002 шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
69 1016 0006 КИЛИМ 3*4 29.12.2015 10630030 шт. 1 6 720,00 1 6 720,00 6 720,00
70 1016 0267 СТЕНКА ИГРОВАЯ 28.12,2015 10630005 шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
71 1016 0267 СТЕНКА ИГРОВАЯ 28.12.2015 10630006 I шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
72 1016 0267 СТЕНКА ИГРОВАЯ 28.12.2015 10630008 шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
73 1016 0267 СТЕНКА ИГРОВАЯ 28.12.2015 10630009 шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
74 1016 0267 СТЕНКА ИГРОВАЯ 28.12.2015 10630010 ! шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
75 1016 0267 СТЕНКА ИГРОВАЯ 28.12.2015 10630011 шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
76 1016 0267 СТЕНКА ИГРОВАЯ 28.12.2015 10630012 шт. 1 7 000,00 1 7 000,00 7 000,00
77 1016 0136 ДИВАН 29.12.2015 10630015 шт. 1 6 000,00 1 6 000,00 6 000,00
Зсього по рахунку 1016 43 252 294,00 43 252 294,00 252 294,00
Разом I 77 5 336 852,23 I 77 5 336 852,23 5 336 852,23
Раху

нок

Код Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) Номер Один.

вимір.

Фактична

наявність

Відмітка про вибуття За даними бухгалтерського обліку Інші

відомості

Інвентарний/

номенклатур

ний

Заводський Паспорта кіль

кість

первісна

(переоці

нена)

вартість

кіль

кість

первісна (переоцінен а) вартість сума зносу (накопиченої амортизації) балансова

вартість

строк

корис

ного

вико

ристан

ня

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18
Рахунок 1113
1

2

1113 І009/000: ИГРУШКИ ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА 1113 |о50/121 ОБРУЧІ _! 1131135 ; шт шт~ 1

40

185,70 1 090,00 1

40

185,70] 92,00 ~1 090,00 545,00 185,70 ї 090,00 — —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 1113 0099 МАРАКАСИ   1130228   ШТ 8 2 440,00   8 2 440,00 1 220,00 2 440,00    
» 4 1113 « ‘112/121 Ф1ШКА ТРЕНУВАЛЬНА   1~137267 I ШТ 10 300,00   10 300,00 150,00 300,00    
5 1113 224/121 КАСТАН»ЕТИ   1130228     ШТ 5 1 275,00   5 1 275,00 637,00 1 275,00    
6 1113 225/121 ТАМБУРИН   1130228     ШТ 5 1 440,00   5 1 440,00 720,00 1 440,00    
7 1113 226/121 ТРЕЩ1ТКИ   1130228     ШТ 4 1 260,00   4 1 260,00 630,00 1 260,00    
8 1113 2287121 ШЕЙКЕР   1130228     ШТ 9 1 575,00   9 1 575,00 787,00 1 575,00    
«9 1113 229/121 BEPXIBKA 25СМ   1130229     ШТ 1 119,22   1 119,22 59,00 119,22    
10 1113 230/121 НАБОРИ КУЛЬ В КОЛБ1   1130230     ШТ 25 1 582,76   25 1 582,76 791,00 1 582,76    
«»11 1113 231/121 КУЛЯ 2 шт   1130231     УПА 3 85,14   3 85,14 42,00 85,14    
12 1113 232/121 НАМИСТО НОВОРШЧНЕ   1130231     ШТ 3 187,80   3 187,80 93,00 187,80    
13 1113 0530 КУБ «РОЗУМНИИ МАЛЮК»         ШТ 5 269,55   5 269,55 134,00 269,55    
Т4″» 1113 561/121 ПРАСКА НА БАТЦ1         ШТ 20 1 039,83   20 1 039.83 519,00 1 039,83    
15 1113 570/000 ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР КУРОЧКА РЯБА       ШТ 1 231,26   1 231,26 115,00 231,26    
16 1113 570/000 ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР МАША 1 ВЕДМИ       ШТ 1 231,26   1 231,26 115,00 231,26    
17 1113 570/000 ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР ПАН КОЦЬКИЙ       ШТ 1 419,27   1 419,27 209,00 419,27    
18 1113 570/000 ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР Р1ПКА J       ШТ 1 419,27   1 419,27 209,00 419,27    
19 1113 570/000 ТЕАТР КУКОЛЬНИЙ РУКАВИЧКА       ШТ 1 419,27   1 419,27 209,00 419,27    
20 1113 570/000 ТЕАТР КУКОЛЬНИЙ ТРИ ПОРОСЯТИ       ШТ 1 231,26   1 231,26 115,00 231,26    
21 1113 570/000 ТЕАТР КУКОЛЬНИЙ ЧЕРВОНА ШАПОЧ       ШТ 1 231,26   1 231,26 115,00 231,26    
22 1113 570/121 ТЕАТРКУКОЛЬНИЙ КОЛОБОК       ШТ 1 419,27   1 419,27 209,00 419,27    
23 1113 630/121 ДОШКА МАГНИТНА МОЛЬБЕРТ       ШТ 10 5 170,50   10 5 170,50 2 585,00 5 170,50    
24 1113 0641 БРЯЗКАЛЬЦЕ                      |         ШТ 10 116,11   10 116,11 58,00 116,11    
25 1113 660/000 ШАХМАТИ         ШТ 3 410,69     410,69 205,00 410,69    
26 1113 660/121 ДОМ1НО         ШТ 15, 720,00   15 720,00 360,00 720,00    
27 «» 1113 688/12 f ХОЛОДИЛЬНИК 2-КАМЕРНИИ       ШТ 1 400,00   JJ 400,00 200,00] 400,00    
28 1113 700/121 ЛАМ1НАТОР                        |       ШТ 1 2 296,07   2 296,07 1 148,00 2 296,07    
29 1113 736/005 СТЕНД «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» 1130736     ШТ 1 250,00   1 250,00 125,00 250,00    
30 1113 736/005 СТЕНД «ПРОСП1ЛКОВИЙ В1СНИК» 1130736     ШТ 1 173,00   1 173,00 86,00 173,00    
31″ 1113 736/005 СТЕНД » МУЗИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 1130736     ШТ 1 300,00   1 ……..  300,00 Г     150,00 300,00    
32 1113 736/005 СТЕНД «КУТОЧОК АТЕСТАЦП® 1130736     ШТ 1 360,00   1 360,00 180,00 360,00    
33 1113 736/005 СТЕНД «1НФОРМАЦ1ЙНИЙ КУТОЧ, 1130736     ШТ 1 840,00   1 840,00 420,00 840,00    
34 1113 736/005 СТЕНД «ПЕДАГОПЧНА СКРИНЬКА» 1130736     ШТ 1 250,00   1 250,00 125,00 250,00    
35 1113 736/005 СТЕНД » ПЕДАГОГУ ПОЧАТК1ВЦЮ» 1130736     ШТ 1 250,00   1 250,00 125,00 250,00    
36 1113 736/005 СТЕНД «НОРМАТИВНО ПРАВ.В1СНИК 1130736     ШТ 1 250,00   1 250,00 125,00 250,00    
37 1113 736/005 СТЕНД» МЕТОДИЧНИЙ В1СНИК» 1130736     ШТ 1 360,00   1 360,00 180,00 360,00    
38 1113 736/005 СТЕНД ПРАВА МАЛЕНЬКО! ДИТИНИ 1130736     ШТ 1 336,00   1 336,00 168,00 336,00    
39 1113 736/006 СТЕНД » ВИЗИТ1ВКА»   1130736     ШТ 1 520,00   1 520,00 260,00 520,00    
40 1113 736/006 СТЕНД «РЕЖИМ РОБОТИ»   1130736     ШТ 1 250,00   1 250,00 125,00 250,00    
41 1113 736/006 СТЕНД » СИМВОЛ УКРА1НИ»   1130736     ШТ 1 360,00   1 360,00 180,00 360,00    
42 1113 736/006 СТЕНД» ПОРАДИ Л1КАРЯ»   1130736     ШТ 1 300,00   1 300,00 150,00 300,00    
43 1113 736/006 СТЕНД » В1ТАЭМО»   1130736     ШТ 1 100,00   1 100,00 50,00 100,00    
44 1113 736/006 СТЕНД»ЕКРАН ЧИСТОТИ»   1130736     ШТ 1 150,00   1 150,00 75,00 150,00    
45 1113 736/006 СТЕНД» СЯЙВО КРА1НИ МР1Й» 1130736     ШТ 1 600,00   1 600,00 300,00 600,00    
46 1113 736/006 СТЕНД ЕМОЦИ ФОТО         ШТ 1 650,00   1 650,00 325,00 650,00    
47 1113 736/081 СТЕНД «ОХОРОНА ПРАЦ1»   1130736     ШТ 1 250,00   1 250,00 125,00 250,00    
48 1113 736/101 СТЕНД   1130736     ШТ Т 320.00   1 320,00 160,00 320,00    
49 1113 736/111 СТЕНДИ ДЛЯ Л1ПЛЕННЯ       ~„ т Ulf 1 _‘»   350,00   1 350,00 175,00 350,00  
1 см 3 4 5 6 7 со 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
50 1113 738/00С ) КАРТКА РОЗЛОВ1М ДНЯМ ПРО КОМ       ШТ   42,58     42,58 21,00 42,58    
51 1113 » 738/00С ) КАРТКА РОЗПОВ1М ДНЯМ ПРО ПРИР       шт   44,70     44,70 22,00 44,70    
52 1113 738/00С ) КАРТКА «ЖИТТЯ ЛЮДИНИ»       шт   34.67     34,67 17,00 34.67    
53 1113 738/001 КАРТКА «1СТОР1Я ЗВИЧАЙНИХ РЕЧЕ       шт   22,86     22,86 11,00 22,86    
54 1113 738/001 КАРТКА «КУЛЬТУРА НАРОД IB СБЫТ       шт   34 52     34,52 17,00 34,52    
55 1113 738/002 КАРТКА «РОЗПОВ1МО Д1ТЯМ ПРО ДЕ       Шт   52,05     52,05 26,00 52,05    
56 1113 738/002 КАРТКА РОЗПОВ1МО ПРО ДОРОЖ.ЗНА       шт»   42,58     42,58 21,00 42,58    
57 1113 738/002 КАРТКА РОЗПОВ1МО ПРО ОВОЧ1 ФРУ       шт   51,81     51,81 25,00 51,81    
58 1113 738/002 КАРТКА Д1ТЯМ ПРО ПРАВА ДИТИНИ       «шт   52,05     52,05 26,00 52,05    
59 1113 738/002 РОЗПОВ1М Д1ТЯМ про ПТАХ1В УКРА       шт   43.36     43.36 21,00 43,36    
60 1113 738/002 РОЗПОВ1М ПРО СВ1ИСЬКИХ ТВАРИН       шт   42,38     42.38 21,00 42,38    
61 1113 738/002 КАРТКА ПРО ТВАРИН УКРА1НИ       шт   42,38     42,38 21,00 42,38    
62 1113 738/002 КАРТКА ПРО ТРАНСПОРТ         шт   34,67     34,67 17,00 34,67    
63 1113 738/002 КАРТКА » Я- ТА1НИ         шт   34.52     34,52 17,00 34,52    
64 1113 738/003 КАРТКА » ТВАРИНИ Р13НИХ ШИРОТ       шт   42.58     42,58 21,00 42,58    
65 1113 738/003 КАРТКА Я РОЗВИВАЮСЬ»    |       шт «   42,40     42,40 21,00 42,40    
66 1113 738/121 КАРТКА ПОРИ РОКУ OCIHb ЗИМА       шт   52,05     52,05 26,00 52,05    
67″ 1113 775/121 КНИЖКА «МОЯ KPAIHA УКРА1НА       шт   78,12     78,12 39,00 78,12    
68 1113 0836 ЛОТО 6 В 1         шт   260,00     260,00 130,00 260,00    
69 1113 0904 НАБ1Р   ТВАРИНИ» ДОМАШН1       шт   584,16     584,16 292,00 584,16    
70 1113 904/000 НАБ1Р   ТВАРИНИ» ДИК1         шт   494,03     494,03 247,00 494,03    
71 1113 0928 В1ЬРЯЧОК KBITKA         шт ~ «Т 101,00   3 101,00 50,00 101,00    
» 72 1113 928/000 В1ТРЯЧОК KBITKA         шт 2 71,20   2 71,20 35,00 71,20    
73 1113 928/000 В1ЬРЯЧОК KBITKA         шт 8 295,64   8 295,64 147,00 295,64,    
74″ 1113 929/121 КЕРМО НА БАТ-Ц1В         шт 20 763,41   20 763,41 381,00 763,41    
75 1113 933/121 ЛОПАТА ДЕР, МАЛ.         шт 20 410,19   20 410,19 205,00 410,19    
76 1113 0947 1ГРАШКА ДЕРЕВЯНА БРИЗКАЛЬЦЕ       шт Г   20 460,60   20 460,60 230,00 460,60    
77 1113 970/121 АБЕТКА П1ШОХОДА         шт 1 60,00   1 60,00 30,00 60,00    
™78 1113 008/091 МОЛЬБЕРТ ДОШКА   1131008     шт 1 245,20   1 245,20 122,00 245,20    
79 1113 084/121 ФЛ1ПЧАРТ         шт 1 2 422,20   1 2 422,20 1 211,00 2 422,20    
80 1113 128/121 ТРИКУТНИК   1131128     шт 6 1 368,00   6 1 368.00 684,00 1 368,00    
81 1113 135/121 CTIHKA ПМНАСТИЧНА   1131135     шт 2 3 240,00   2 3 240 Д) 1 620,00 3 240,00    
82 1113 151/000 ДЕМОНСТР.МАТЕР.»МОЯ УКР.НАРОД       шт ~  1 51,27   1 51,27 25,00 51,27    
83 1113 151/000 ДЕМОНСТР,МАТЕР, «ПОСУД»|       шт 1 52.05   1 52,05 26,00 52,05    
84 1113 151/121 ДЕМОНСТРА. МАТЕР.ДОРОЖН1 ЗНАК       шт 1 78,11   1 78.11 39,00 78,11    
85 1113 352/001 МАШИНА «КАМАКС»         шт 5 147,86   5 147,86 73,00 147,86    
86 1113 352/001 МАШИНА САМОСКИД         шт 5 147,08   5 147,08 73,00 147,08    
87″ 1113 352/001 МАШИНА КАТАЛКА «ДЖИПЫК»       шт 1 335,52   1 335,52 167,00 335,52    
88~ 1113 352/001 МАШИНА КАТАЛКА «ЛУНОХ1Д»       шт 1 358,01   1« 358,01 179,00 358,01    
89 1113 352/001 МАШИНА КАТАЛКА «МАГ»     j       шт 1 376,89   1 376,89 188,00 376,89    
90 1113 352/002 МАШИНИ СМ1ТЕВОЗ БЕНЗОВОЗ БЕТОН       шт 3 705,00   3 705,00 352,00 705,00    
91 1113 352/121 КОМБАЙН 1НЕР-ИЙ       шт 1 254,19   1 254,19 127,00 254,19    
92 1113 1353 ГРАШКА ДЕРЕВ ШНУР1ВКА. РАМКА       шт 2 147,82   2 147,82 73,00 147,82    
93 1113 353/000 ГРАШКА ДЕРЕВ.»ДЩ1″         шт 6 218.57   6 218,57 109,00 218,57    
94 1113 373/121 КАСОВИЙ АПАРАТ АРКАД1         шт 6 580,83   6 580,83 290,00 580,83    
95 1113 394/121 ГРАШКА КУРКА         шт 4 66,76   4 66,76 33,00 66,76    
96 1113   — 447/121 ГРАШКА БШЬЯРД       _________ ________ _ шт 1 117,95″   1 117,95 58,00 117,95  
1 2 3 4 5 6 7 со 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
97 1113 454/121 НАБ1Р ДЛЯ П1СКУ «ТИГРЕНЯ       ШТ 20 548,96   20 548,96 274,00 548,96      
98 1113 061/101 ПАЛКИ ДЛЯ ГРИ ГОРОДКИ   1132061     шт » » 1 124,00   1 124,00 » 62,00 124,00      
99 1113 061/121 ПАЛИЦЯ ПМНАСТИЧНА   1132061     ШТ 40 1 200,00   40 1 200,00 600,00 1 200,00      
100 1113 124/000 Н-Р НОВОР.ПРИКР»БЛИСК.СН1ЖИНК» 11133124     шт 1 29,63   1 29,63 14,00 29,63      
101 1113 462/101 ГРА «ГОРОДКИ»   1132462     штз «»‘ ~ 1 98,00   1 98,00 49,00 98,00      
102 1113 463/101 ГРА «БОУЛИНГ»   1132463     шт 1 98,00   1 98,00 49,00 98,00      
103 1113 2482 СОБАЧКА ЗАВОД         шт ~»» 10 133,16   10 133,16 66,00 133,16      
104 1113 525/121 «МАШИНЫ» ШВИДКА ПОЖЕЖНА ПОШТА       шт 3 852,00   3 852,00 426,00 852,00      
105 1113 609/121 БАНОЧКА ДЛЯ ЛЯЛЬКИ         шт 10 171,46   10 171,46 85,00 171,46      
106 1113 803/121 КРАН БАШЕННИИ         шт 1 635,00   1 635,00 317.00 635,00      
107 1113 040/121 БАРЕРИ   1133040     шт «‘   1 450,00   1 450,00 225,00 450,00      
108 1113 124/111 Н-р НОВОР1УН.КУЛЫЭК В КОРОБ.8Ш 11133124     шт 11 636,37   11 636,37 318,00 636,37      
109 1113 143/121 МАТ ПМНАСТИЧНИИ   1131135     шт 4 4 200,00   4 4 200,00 2 100,00 4 200,00      
110 1113 3144 ИНСТР.МУЗ. «КСИЛОФОН»         шт 5 800,00   5 800,00 400,00 800,00      
111 1113 160/121 МЯЧ ВОЛЕЙБОЛЬН   1133160     шт 2 520,00   2 520,00 260,00 520,00      
112 1113 279/121 ШНУР1ВКА         шт 2 802,00   2 802,00 «» 401,00 802,00      
113 1113 392/121 К-Т «УКРА1НЦ1 у ВИШИВАНЦ1       шт 1 445,01   1~ 445,01 222,00 445,01      
114 1113 571/121 БУБЕН   1133571     шт 5 1 315,00   5 1 315,00 657,00 1 315,00      
115 1113 589/121 БАДМ1НТОН   1136108     шт » 4 560,00   4 560,00 280,00 560,00      
116 1113 616/001 НАБОРЫ ДЛЯ ПРИБИРАНИЯ         шт 8 926,53   8 926,53 463,00 926,53      
117 1113 616/001 НАБ1Р ПАРФУМЕРНИЙ 9 ПРЕД       шт 10 495,50   10 495,50 247,00 495,50      
Tie»» 1113 616/001 НАБ1Р ПОСУДУ «КУХОНИИ НАБ1Р       шт 10 480,50   10 480,50 240,00 480,50      
119 1113 616/001 Н-Р ПОСУДУ «МАРИНКА»         шт 10 292,99   10 292,99 146,00 292,99      
120″ 1113 616/001 НАБ1Р ПОСУДУ «МАРИНКА»         шт 10 503,94   10 503,94 251,00 503,94      
121 1113 616/001 Н-Р ПОСУДУ МАРИНКА         шт 2 60,94   2 60,94 30,00 60,94      
122 1113 616/121 НАБ1Р «ХУТОРОК»         шт 10 2 087,36   «То 2 087,36 1 043,00 2 087,36      
123 1113 638/121 М1КРОФОН СТУД1ИНИИ   1133638     шт 2 1 184,00   2 1 184,00 592,00 1 184,00      
124 1113 671/121 АКТИВНАИ АКУСТИЧНА СИСТЕМА 7133671     шт 1 1 902,00   1 1 902,00 951,00 1 902,00      
125 1113 907/000 ИГРЫ НАСТОЛЬНЫЕ СУПЕРФУТБОЛ       шт 1 125,40   1 125,40 62,00 125,40      
126 1113 907/121″ ГРА НАСТОЛЬНА БАСКЕТБОЛ       шт 1 192,32   1 192,32 96,00 192,32      
127 1113 4060 ИНСТРУМЕНТЫ МУЗ.МЕЛОДИКА       шт 1 58,08   1 58,08 29,00 58,08      
128 1113 060/000 ИНСТРУМЕНТЫ МУЗ.МОЛОТОК МУЗ.       шт 6 113,42   6 113,42 56,00 113,42      
129 1113 060/000 МУ3.1НСТР»ОРКЕСТР»         шт 2 133,52   2 133,52 66,00 133,52      
130 1113 060/000 НАБ1Р «1НСТРУМЕНТ1В»         шт 10 233,66   10 233,66 116,00 233,66      
131 1113 4072 ИГРУШКИ’ЪАРАБАН»         шт 4 173,58   4 173,58 86,00 173,58      
132 1113 4145 ИГРУШКИ СТИР.МАШИНА         шт 8 802,28   8 802,28 401,00 802,28      
133 1113 153/121 1ГРАШКИ «ШВЕИНАМ-НА         шт 8 2 160,00   8 2 160,00 1 080,00 2 160,00      
134 1113 196/121 ИГРУШКИ КОНСТРУКТОР ПОТЯГ       шт 4 197,82   4 197,82 98,00 197,82      
135 1113 4218 ИГРУШКИ’КАТАЛКА’КОЛЕСО НА ПАЛ       шт «4 154,28   4 154,28 77,00 154,28      
136 1113 218/000 КАТАЛКА ВЕРТОЛЫТ В КУЛЬКУ       Шт 2 158,90   2 158,90 79,00 158,90      
137 1113 4234 ИГРУШКИ КОЛЯСКИ КУКОЛЬНЫЕ       шт 10 1 318,60   «ю» 1 318,60 659,00 1 318,60      
138 1113 245/121 НЕВАЛЯШКА.ВЕДМЕДИК ВКУЛЬКУ       шт 6 309,62   6 309,62 154,00 309,62      
139 1113 277/001 ИГРУШКИ’МОЗАИКА ДЛЯ МАЛЮК1В       шт 5 275,41   5 275,41 137,00 275,41      
140 1113 277/001 МОЗА1КА ПАЗЛИ         шт 3 260,17   3 260,17 130,00 260,17      
74 Г 1113 277/001 МОЗА1КА-ПАЗЛИ КИЛИМОК         шт 2 70,32   2 70,32 35,00 70,32      
742 1113 277/001 МОЗА1КА -ПАЗЛИ КИЛИМОК         шт 3 200,40   3 200,40 100,00 200,40      
143 1113 277/121 МОЗА1КА         шт 17 1 436,81   Т7 1 436,81 718,00 1 436,81      
1 2 3 4 5 6 7 со СП 10 11 12 13 14 15 16 17 СО
144 1113 561/121 ИГРУШКИТИТАРА’         ШТ 4 222,20   4 222,20 111,00 222,20    
145 1113 625/121 ТРАКТОР — МОЛОКОЗАВОД         Шт » ~~1 178,00   1 1?8.00 89,00 178,00    
146 1113 713/121 СКАКАЛКА   1134713     ШТ 40 940,00   ~40 940.00 470,00 940,00    
147 1113 4755 ИГРУШКА «СЕМЯ»         ШТ 10 986,91   То 986,91 493,00 986,91    
148 1113 778/00C ИГРУШКА» ВИТРЯЧОК         ШТ 2 80,69   2 80,69 40,00 80,69    
149 1113 854/001 ИГРУШКА ПИРАМИДА «СОМБРЕРО»       ШТ 8 290,64   8 29о,64 145,00 290,64    
150 1113 854/001 ПИРАМИДКА ВИДУВНА         ШТ 6 569,57   6 569,57 284,00 569,57    
151 1113 854/121 ПИРАМИДА МАЛ.         шт » 10 422,38   10 422,38 211,00 422,38    
152 1113 4871 1ГРАШКА САМОЛЕТ         шт 1 200,00   1 200,00 100,00 200,00    
153 1113 935/121 МЕТАЛОФОН   1130228     шт 5 2 450,00   5 2 450,00 1 225,00 2 450,00    
154 1113 986/121 ИГРУШКИТЕЛЕФОН’         шт 5 1 200,00   5 1 200,00 600,00 1 200,00    
155 1113 266/121 МЯЧ ФУТБОЛЬНИИ   1135268     шт 2 420,00   2 420.00 210,00 420,00    
156 1113 268/121 МЯЧ   1135268     шт 49 1 733,15   49 1 733,15 866,00 1 733,15    
157 1113 281/121 ВЕРТОЛ1Т         шт 1 160,00   1 160,00 80,00 160,00    
158 1113 5320 ЮЛА         шт. 4 160,21   4 160,21 80,00 160,21    
159 1113 583/121 АВТОБУС1НЕРТНИИ         Шт 1 105,15   1 105,15 52,00 105,15    
160 1113 761/121 ИГРУШКИ’ЪУБЕН»         шт 10 146,87   10 146,87 73,00 146,87    
161 11ТЗГ 5991 ИГРУШКИ ЗАВОД.         шт 4 113,51   4 113,51 56,00 113,51    
162 1113 021/000 КУКЛЫ МУЗ.зодягом в кульку         шт 15 720,43   15 720,43 360,00 720,43    
163 1113 021/000 КУКЛА-ПУПС         шт 15 501,42   15 501,42 250,00 501,42    
164 1113 021/000 ЛЯЛЬКА — ПУПС МУЗ 2 ВИДИ В КУЛ       шт 10 564,17   10 564,17 282,00 564,17    
165 1113 021/000 ЛЯЛЬКА- РУКАВИЦЯ       шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
166 1113 021/000 ЛЯЛЬКА — РУКАВИЦЯ «ВЕДМЩЬ»       шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
167~ шз» 021/000 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «ВОВК»         шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
168 1113 021/000 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «Д1Д»         шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
169 1113 021/000 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «ЖАБКА»       шт 1 62,64   1 ______ 62.64 31,00 62,64    
170 1113 021/000 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «ЖУЧКА»       шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
171 1113 021/001 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «ЗАЭЦЬ»         шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
172 1113 021/001 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ КАБАН         шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
173 1113 021/001 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «KIT»         шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
174 1113 021/001 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ ЮШКА         шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
175 1113 021/001 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «КОЛОБОК-       шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
176 1113 021/001 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «КУРКА»       шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
177 1113 021/001 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «ЛИСИЦЯ»       шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
178 1113 021/001 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «МАШЕНЬКА»       шт 1 65,11   1 65,11 32,00 65,11    
179 1113 021/002 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «МИШКА»       шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
180 1113 021/002 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «ОНУКА» |       шт 1 97,21   1 97,21 48,00 97,21    
181 ~ 1113 021/002 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «ПОРОСЯ»       шт 1 62,64   1 62,64 31,00 62,64    
182 1113 021/002 ЛЯЛЬКА РУКАВИЦЯ «ЧЕРВОНА ШАПО       шт 1 65,11   1 65,11 32,00 65,11    
183~~ 1113 021/002 ЛЯЛЬКА -РУКАВИЦЯ «СОБАКА»       шт 1 92,19   1 92,19 46,00 92,19    
184 1113 021/121 КУКЛЫ РАЗНЫЕ         шт 5 451,54   5 451,54 225,00 451,54    
185 1113 7194 КИЛИМ МОЗА1КА         шт 10 961,15   10 961,15 480,00 961,15    
186 1113 267/121 НАБ1Р ДЛЯ ТЕН1СУ   1137267     шт 4 120,00   4 120,00 60,00 120,00    
187 1113 559/121 Л1КАР 2 ВИДИ НА ЛИСТ1         шт 5 204,62   5 204,62 102,00 204,62    
188 1113 313/121 ЕКРАН ПРОЕКЦЫЙНИЙ   1137613     шт 1 2 146,00   1 2 146,00 1 073,00 2 146,00    
189 1113 7865 КОШИК «ВРОЖАЙ»         шт 8 396,40   8 396,40 198,00 396,40    
190 1113 149/121 ТАБЛИЧКА МЕТ. 3 РАМКОЮ         шт т 935,00   1 935,00 467,00 935,00  
1 2 3 4 5 6 7 оо 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
191 1113 302/121 CITKA ВОЛЕЙБОЛЬНА   1131135     ШТ 1 560,00   1 560,00 280,00 560,00    
192 «1113 010/121 ПРЛ Я Н ДА Ё ЛЕКТРИЧНА   1130229     шт 1 752,57,   1 752,57| 376,00 752,57    
193 1113 920/121 ИГРУШКА ПИЛЕСОС         ШТ 1 1 211,0СГ   1 211,00 105,00 211,00    
Всього по рахунку 1113   921 97 078,05   921 97 078,05 48 479,00 97 078,05    
Разом 921 97 078,05   921 97 078,05 48 479,00 97 078,05
Раху

нок

Код Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) Номер Один.

вимір.

Фактична

наявність

Відмітка про вибуття За даними бухгалтерського обліку Інші

відомості

Інвентарний/

номенклатур

ний

Заводський Паспорта кіль

кість

первісна

(переоці

нена)

вартість

КІЛЬ

КІСТЬ

первісна (переоцінен а) вартість сума зносу (накопиченої амортизації) балансова

вартість

строк

корис

ного

вико

ристан

ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18
Рахунок 1113
1 1113 138/000 ЛОТОК ЕМАЛЬОВАНИЙ   1131830     шт є 630,00   6 630,00 315,00 630,00    
2 1113 138/121 ЛОТОК МЕДИЦИНО   1130138     шт 2 50,00   2 50,00 25,00 50,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 1113 185/121 НАСОСИ,ДОЗУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ 1130185 1 ШТ 2 , 1 598,00 2 1 598,ОС 799,00 1 598,00
4 1113 223/1211 АПАРАТ»УФІТ_-СМ»   1130223   шт 1 ‘ 730,00 1 730,00 365,00 730,00
5 1113 595/121 столик для м.с 1137267     ШТ 1 2 403,00, 1 2 403,00 1 201,00 2 403,00  
6 1113 092/121 ТЕРМОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ   1131092     шт 35 2 292,50 35 2 292,50 1 146,00 2 292,50і  
7 1113 114/101 ТЕРМОМЕТР ВОДЯНИЙ   1131114     шт 1 50,40 1 50,40 25,00 50,40  
8 1113 830/121 ТАБЛИЦЯ ОРЛОВОЇ   1131830     шт 2 140,00і 2 140,00 70,00 140,00  
9 1113 440/121 ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНА   1133440     шт 13 2 600,00 13 2 600,00 1 300,00 2 600,001  
10 1113 542/121 ГОДИННИК ПІСОЧНИЙ   1133542     шт 1 60,50 1 60,50! 30,00 60,50  
11 1113 606/121 ТАНОМЕТР МЕХАН.   1133606   шт 1 340,00 1 340,00; 170,00 340,00  
12 1113 999/121 СТЕТОСКОП   1133999 | шт 1 85,001 1 85,00 42,00 85,00  
13 1113 017/121 РОСТОМІР НАПОЛЬНИЙ   1137267   шт 1 1 570,00 1 1 570,00 785,00 1 570,00  
14 1113 [010/121 КЛЕЙОНКА МЕДИЧНА   1137010   ШТ І 1 110,00 1 110,00 55,00 110,00і  
15 1113 017/121 ПІНЦЕТ ХІРУРГІЧНИЙ і 1137017   шт 1 50,00 1 50,00 25,00 50,00 і  
16 1113 019/121 ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ   1137019 ‘   шт 1 27,00   1 27,00 13,00 27,00    
17 1113 (016/121 КОРОБКА СТЕРЕЛІЗАЦІЦНА   1138016 1 шт 2 1 135,00   2 1 135,00 567,00 1 135,00    
18 1113 (023/121 СВІТІЛЬНИК БЕЗ ЛАМП   1133440   шт і 13 2 990,00   13 2 990,00 1 495,00 2 990,00    
19 1113 188/121 ШПАТЕЛЬ   1139188   шт 50 105,00   50 105,00 52,00 105,00    
Всього по рахунку 1113 1 135і 16 966,401 135 16 966,40 8 480,00 16 966,40
Раху

нок

Код Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) Номер Один.

вимір.

Фактична

наявність

Відмітка про вибуття За даними бухгалтерського обліку Інші

відомості

Інвентарний/

номенклатур

ний

Заводський Паспорта кіль

кість

первісна

(переоці

нена)

вартість

кіль

кість

первісна (переоцінен а) вартість сума зносу (накопи ченої амор тизаціі) балансова

вартість

строк

корис

ного

вико

ристан

ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18
Рахунок 1113
1 1113 055/121 ЛАВКА   1130055     шт 4 7 200,00   4 7 200,00 3 600,00 7 200,00    
2 1113 065/111 ЛОЖКИ РАЗЛИВ. 1Л Большие         шт 2 440,00   2 440,00 220,00 440,00  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
3 1113 081/ООС ),КАСТРЮЛЯ I3H-CT   1130081     ШТ 4 1 032,00   4 1 032,00      516,ОС 1 032,0С      
4 1113 081/12″ КАСТРЮЛЯ Н*СТ   1130081     Шт 8 2280,00   а 2 280.00     1 140.0С 2 280,ОС      
5 1113 083/12″ КАСТРЮЛЯ 13 Н-СТ 3-Л   1130081     ШТ 20 4 080,00   20 4 080,00,   2 040,00 4080,00      
6 1113 085/121 КАСТРЮЛЯ 13 Н-СТ 2-Л   1130085     ШТ 15 2 625,00   15 2 625.0С 1 312,00 ~2 625,00      
7 1113 087/121 КАСТРЮЛЯ 13 Н-СТ 1-Л   1130087     ШТ 10 1 720,00   10 1 720,00 860,00 1 720.0С      
8 1113 088/121 КАСТРЮЛЯ Н-Ст.Ю-Л   1130087     Шт 4 1 468,00   4 1 468,00 734,00 1 468,00      
9 1113 089/121 КАСТРЮЛЯ Н-Ст 12-Л   1130087     Шт 4 1 684,00   4 1 684,00 842,00 1 684,00      
10 1113 091/121 КАСТРЮЛЯ I3H-CT   1130091     «~~ШТЗ 4 2 116,00   4 2 116,00 1 058,00 2 116,00      
11 1113 094/121 БАК 50л Н-СТ   1136078    <     ШТ 3 6 672,00   3 6 672,00 3 336,00 6 672,00      
12 1113 095/121 БАК 40Л Н-СТ   1136078     ШТ 3 6 225,00   3 6 225,00 3 112,00 6 225,00      
13 1113 097/121 БАК ЗОЛ Н-СТ   1136078     Шт 3 5 022,00   3 5 022,00 2 511,00 5 022,00      
14 1113 098/121 КОТЕЛ АЛЮМ 40Л   1136078     Шт 16 18 176,00   16 18 176,00 9 088,00 » 18 176,00      
15 1113 ‘104/121 КОТЕЛ АЛ 50Л   1136078     ШТ 2 2 614,00   2 2 614,00 1 307,00 2 614,00      
16 1113 105/121 КОТЕЛ АЛ, 30 Л   1136078     ШТ 2 1 660,00   2 1 660,00 830,00 1 660,00      
17 1113 157/121 ЛОМ ПОЖЕЖНИЙ   1130157     ШТ 1 79,20   1 79,20 39,00 79,20      
18 1113 0174 ЛШИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГ. 1130174     шт 1 475,00   1 475,00 237,00 475,00      
19 1113 188/121 НАБ1Р ВИКРУТОК   1138107     шт 1 418,35   1 418,35 209,00 418,35      
20 1113 189/121 ЛОЖКА ЧАЙНА   1130189     шт 320 1 920,00   320 1 920,00 960,00 1 920,00      
21 1113 191/121 СОВОК ПЛАСТМАСОВИЙ   1130219     шт 12 295,61   12 295,61 147,00 295,61      
22 1113 194/121 СОВОК-Щ1ТКА   1130219     шт 1 113,33   1 113,33 56,00 113,33      
23 1113 196/121 ШЩЛАНГ ДЛЯ ПОЛИВА   1130409     шт 2 2 019,69   2 2 019,69 1 009,00 2 019,69      
24 1113 197/121 ЛОЖКИ ДЕСЕРТН1   1136132     шт 320 2 880,00   320 2 880,00 1 440,00 2 880,00      
25 1113 198/121 ДЗЕРКАЛО   1130198     шт 20 10 400,00   20 10 400,00 5 200,00 10 400,00      
26 1113 203/121 ЛОПАТА ПОЖЕЖНА   1130203     шт 2 132,00   ____ 2 132,00 66,00 132,00      
27 1113 215/121 КОНТЕЙНЕР ВИСОКИЙ   7130215     шт 11 1 342,69   11 1 342,69 671,00 1 342,69      
28 1113 216/121 КРИШКА ДЛЯ В1ДРА   1130215     шт 10 99,18   10 99,18Н 49,00 99,18      
29 1113 217/121 ШУРУПОВЕРТ   1137015     шт 1 2 438,65   1 2 438,65 1 219,00 2 438,65      
30 1113 218/121 1НДИКАТОР НАПРУГИ   1130318     шт 1 180,00   1 180,00 90,00 180,00      
31 1113 221/121 ЯЩИК ДЛЯ П1СКУ   1130318     шт 1 648,00   1 648,00 324,00 648,00      
32 1113 222/121 ЩИТ ПОЖЕЖНИЙ   1130222     шт 1 216,00   1 216,00 108,00 216,00      
33 1113 227/121 ЛОЖКА РОЗЛИВНА   1130227     шт 25 1 967,00   25 1 967,00 983,00 1 967,00      
34 1113 233/121 М1КРОХВИЛЬОВА П1Ч   11302331     шт 1 2 299,00   1 2 299,00 1 149,00 2 299,00      
35 1113 234/121 ЕЛЕКТРОЛОБЗИК   1130234     шт 1 599,00   1 599,00 299,00 599,00      
36 1113 235/121 ЛОЖКА ГАРН1РНА   1130227     шт 3 141,00   3 141,00 70,00 141,00      
37 1113 238/121 ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЕКРАН   1130222     шт 1 219,60   1 219,60 109,00 219,60      
38 1113 261/121 КРИШКА ДЛЯ В1ДРА ПОЛИТ.   1130261     шт 10 97,60   10 97.60 48,00 •• 97,60      
39 1113 273/121 В1ДРО 3 КРИШКОЮ ЕМАЛ.   1130273     шт 35 9 660,00   35 9 660,00 4 830,00 9 660,00      
40 1113 286/000 ЛОЖКА ГАРН1РНА   1130349     шт 15 705,00   15 705,00 352,00 705,00      
41 1113 286/121 ЛОЖКА СОУСНА   1130286     шт 15 390,00   15 390,00 195,00 390,00      
42 1113 318/000 КИЛИМОК ГУМОВИИ Д1ЕЛЕК   1130318     шт 13 2 964,00   13 2 964,00 1 482,00 2 964,00      
43 1113 318/121 КИЛИМОК ГУМОВИИ   1133671     шт 2 180,00   2 180,00 90,00 180,00      
44 1113 349/121 ЛОПАТКА КУЛЫНАРНА   1130349     шт 18 702,00   18 702,00 351,00 702,00      
45 1113   ‘ 442/121 ПРАСКА   1130442     шт 4 3 196,00   4 3 196,00 1 598,00 3 196,00      
46 1113 595/121 СТОЛИК ДИТЯЧИИ   1130595     шт 2 1 300,00   2 1 300,00 650,00 1 300,00      
47 1113   1 308/121 ГОРКА   130808     шт 2 4 000,00   2 4 000,00 2 000,00 4 000,00      
48 1113 J854/121 КУТОЧОК ПРИ’РОДИ   130854     Шт 10 20 000,00   10 20 000,00 10 000,00 20 000,00      
49 1113  [894/121 <УТОЧОК ТЕАТРАЛЬНО! Д1ЯЛЬНОСТ 130894     ШТ _10[ 20 000,001 10 20 000,00 10 000,00| 20 000,00      
1 2 3 4 5 6 7 8 СП 10 11 12 13 14 15 16 17 18
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1113 926/11 МЕБЕЛЬ «КУХНЯ»                j Н-Р 1ГРОВ01 МЕБЕЛ1 «КУХНЯ» 1130926 —————————- ; шт 1 1 2 000,00 1 620.0С 1 200.0С S 500.0С   1 |      2 000,ОС 1 ооо.ос

810,ОС 600.0С

4 750,00 ~5 612,00

1 213,00 800,00

2 ООО.ОС 1 620.0С 1 200Т0С   ————-
1113 926/12-   ШТ   1 1 1 620.0С

1     200.0С 9 500,00

11 224,75

2     427,00 1 600,00

1113 927/11′ МЕБЕЛЬ «ПЕРУКАРНЯ»       ШТ

шт»

1  
1113 007/121 СТ1Л РОЗДАТОЧНИЙ ТАР1ЛКА М1ЛКА   1131007   10   10 415 1 9 500,00  
1113 127/121   1134480   шт 415 11 224,75   11 224,75  
1113 1209 ДРЕЛЬ   1131209   шт 1 2 427,00   2 427,00  
1113 223/121 1ГРОВА МЕБЕЛЬ «ПАРК1НГ»   1131222   ШТ 1 1 600,00   1 1 600,00  
1113 248/031 ГАСТРОЭМНЮТЬ   1131248   шт 12 5 337,00   12 5 337,00 2 668,00 5 337,00   —————-  -—
1113 248/121 ГАСТРОЕМКЮТЬ   1133440 1133440   шт 65 34 398,01 3 649,99   65 10 34 398,01 17 199,00 34 398,01 3649,99 —————
1113 252/121 КРИШКА ДО ГАСТРОЕМНОСТИ   шт 10   3 649,99 1 824,00
60 1113 276/111 МАИСТЕРНЯ       шт 1 800,00   1 800,00 1 900,00 400,00 950,00 800,00  
61 1113 1290 ТЕАТР — МАГАЗИН»       шт 1 1 900,00   1 1 900,00  
62

63

64~

65

66

1113 330/121 ШАФАДЛЯ ДОКУМЕНТ1В   1131330   шт 17 14 450,00   17 14 450,00 7 225,00 14 450,00   — ————————-
1113 336/121 БРОШУВАЛЬНИК «ФТЛОВЕРС»       шт 1 2 490,00   1 2 490,00 1 245,00 2 490,00  
1113 422/111 Н-Р МЕБ. «Л1КАРНЯ «       шт 1 1 000,00   1 1 000,00 500,00 1 000,00  
1113 1802 СЕЙФ         шт 1 2 366,00   1 2 366,00 1 183,00 2 366,00   —————————-
1113 882/121 ТАЦЯ   11318182   шт 25 3 450,00   25 3 450,00 1 725,00 3 450,00  
67 1113 024/111 ДУРШЛАГИ       шт 1 20,00   1 20,00 10,00 20,00    
68 69 70 1113 024/121 ДРУШЛЯК   1130349   шт 2 316,00   2 316,00 158,00 316,00    
1113 043/121 ДОШКА МАГН1ТНА   1132043   шт 10 10 800,00   10 10 800,00 5 400,00 10 800,00    
1113 Ю6/121е ШАФА ДЛЯ ОДЯГУ   113206     шт. 21 18 400,00   21 18 400,00 9 200,00 18 400,00   —————————-
71 1113 >06/121 f ШКАФЧИК ДИТЯЧИЙ   1139531     шт. 1 1 560,00   1 1 560,00 780,00 1 560,00  
72 1113 217/121 i ПИЛЕСОС   113217     шт 5 3 500,00   5 3 500,00 1 750,00 3 500,00   —————————-
73 74″ 1113 357/121 РУКАВИЧКИ Д1ЕЛЕКТР,   1130318     шт 1 151,20   1 151,20 75,00 151,20  
1113 495/111 СЕРВЕТНИЦ1         шт 5 228,00   5 228,00 114,00 Г     228,00    
75 1113 496/111 Ф1КСАТОРИ ДЛЯ ТУАЛЕТНОГО ПАПЕР     —■ шт 2 220,00   2 220,00 110,00 220,00    
76 77 1113 856/121 ПИЛКА   1132856   шт 1 129,96   1 129,96 64,00 129,96    
1113 025/121 БАК ОЦИН   1133025   шт 1 77,00   1 77,00 38,00 77,00  
78 1113 030/121 МИСКА ПЛАСМАСОВА БОТИ Д1ЕЛЕКТРИЧН1 БАГОР   1133030   шт 32 1 388,60 396,00   32 1 388,60 694,00 1 388,60  
79 1113 101/121   1130318 1133109 1133172   шт шт 1 1 ——————— 1

г‘ т

396,00 79,20 198,00 39.00 396,00  
80 1113 109/121     79,20 79,20  
81 1113 172/121 МОИКА     шт 10 11 000,00 720,00   10 11 000,00 5 500,00 11 000,00    
82 1113 188/121 МИСКА 3 НЕРЖАВ.   1133025   шт 10   10 720,00 360,00 720,00   —————————
83 1113 3254 ВОДЯНИЙ ЛШИЛЬНИК КАЛЬКУЛЯТОР   1133254.   шт 1 72,00   1 72,00 36,00 72,00  
84 1113 312/121         шт 4 1 657,18   4 1 657,18 828,00 1 657,18    
85 1113 593/121 ПИЛЕСОС         шт 3 5 250,00   3 5 250,00 2 625,00 5 250,00    
86 1113 639/111 ПРИНТЕР         шт 1 5 104,10   1 5 104,10 2 552,00 5 104,10    
87 1113 643/121 ТУМБА ПЩ МОЙКУ   1133643     шт 10 9 500,00   10 9 500,00 4 750,00 9 500,00    
88 1113 853/121 МОЛОТОК СЛЮСАРНИЙ   1138107     шт 1 69,02   1 69,02 34,00 69,02    
89 1113 Э15/111 КАБЕЛЬ — ПОДОВЖУВАЧ1         шт 1 35,00   1 35,00 17,00 35,00    
90 1113 480/121 САЛАТН1К   1134480     шт 310 8 990,00   310 8 990,00 4 495,00 8 990,00    
91 1113 335/121 СТОЛИ ОДНОТУМБОВЫ СТОЛИ ОДНОТУМБОВЫ   1134835     шт 4 2 800,00   4 2 800,00 1 400,00 2 800,00    
92 1113 385/121   134885     шт 8 6 400,00   8 6 400,00 3 200,00 6 400,00    
93 1113   — 286/121 СЮКИРА 3 РУЧКОЮ   135286     шт 1 380,80   1 380,80 190,00 380,80    
94 1113   ( 312/121 Ч1Ж УН1ВЕРСАЛЬН   136080     шт шт 5 195,00   5 195,00 97,00 399,00 195,00    
95 1113   ( 313/121 5ЛЕКТРОЧАИНИК   136013     2 798,00   2 798,00 798,00    
96 1113   ( 319/121 «ОРЩИК ДИТЯЧИЙ   136080     шт 50 1 950,00   50 1 950,00 975,00 1 950,00    
1 2   4 5 6 7 со 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
97 1113 078/121 КУХОЛЬ — ЧАШКА   1136078     ШТ 310 7 750,00   310 7 750,00 3 875,00 7 750,00    
98 1113 080/121 н1ж ПОВАРСЬКИЙ   1136080     ШТ 10 693,00   10 693,00 346,00 693,00    
99 1113 089/121 » ГОДИННИК НАСТШНИЙ   1136089     шт «з 425,36   3 425,36 212,00 425,36    
100 1113 110/121 н1ж столовий   1136110     шт 270 5 940,00   270 5 940.00 2 970,00 5 940,00    
101 1113 132/121 ЧАЙНИК   1136132     шт 12 3 528,00   12 3 528,00 1 764,00 3 528,00    
102 1113 296/121 ВИЛКИ ДЕСЕРТН   1136296     шт 270 2 430,00   270 2 430,00 1 215,00 2 430,00    
103 1113 388/121 в1шалка ДЛЯ рушник1в 3-Х СЕКЦ. 1136388     шт 30 19 500,00   30 19 500,00 9 750,00 19 500,00    
104 1113 473/121 ножниц1 ПО МЕТАЛУ         | 1131209     шт 1 250,00   1 250,00 125,00 250,00    
105 1113 663/121 в1дро КОНУСНЕ ДО ПОЖЕЖ, 1136663     ,     шт 2 158,40   2 158,40 79,00 158,40    
106 1113 901/121 ШУМОВКА   1130349     шт 2 116,00   2 116,00 58,00 116,00    
107 1113 905/121 ШКАФЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТ.   1136905     шт 1 850,00   1 850,00 425,00 850,00    
108 1113 015/000 ВЕДРА ПЛАСТМАСОВ   1137015     шт 52 2 686,75   52 2 686,75 1 343,00 2 686,75    
109 1113 015/121 в1дро оф1сне КОРЗИНИ   1137015     шт 6 237,25   6 237,25 118,00 237,25    
110 1113 065/121 л1жко ДИТЯЧЕ   1137065     шт 267 182 100,00   267 182 100,00 91 050,00 182 100,00    
111 1113 080/121 плоскогубц1 комб1нован   1137080     шт 1 76,40   1 76,40 38,00 76,40    
112 1113 099/121 КАСТРЮЛЯ ЕМАЛЬОВАНА 3 КРИШКОЮ 1137099     шт 3 924,77   3 924,77 462,00 924,77    
113 1113 139/121 КУШЕТКА   1137139     шт 2 3 200,00   2 3 200,00 1 600,00 3 200,00    
114 1113 171/121 л1жко ДИТЯЧЕ 3-хЯРУСН.   1137171     шт 8 17 600,00   8 17 600,00 8 800,00 17 600,00    
115 1113 247/121 кувш1н   1136080     шт 12 1 032,00   12 1 032,00 516,00 1 032,00    
116 1113 319/121 СОКИРА ПОЖЕЖНА   1137319     шт 1 192,00   1 192,00 96,00 192,00    
117 1113 539/000 kaphi3 КОВАНИИ   1137006     шт 5 5 070,00   5 5 070,00 2 535,00 5 070,00    
118 1113 539/121 КАРНИЗ   1137006     шт 61 16 030,00   61 16 030,00 8 015,00 16 030,00    
119 1113 620/121 СТОЛИ МОДУЛЬН! 3-х мест.   1137620     шт 98 63 700,00   98 63 700,00 31 850,00 63 700,00    
120 1113 708/121 КУТОЧОК етнограф1чност1 1137708     шт 10 20 000,00   10 20 000,00 10 000,00 20 000,00    
121 1113 709/121 КУТОЧОК РУХОВО! АКТИВНОСТИ 1137709     шт 8 16 000,00   8 16 000,00 8 000,00 16 000,00    
J22i 1113 711/121 СУШКА п1дв1сна   1137711     шт 10 9 000,00   10 9 000,00 4 500,00 9 000,00    
123 1113 986/111 кр1плення ДЛЯ ТВ         шт 1 300,00   1 300,00 150,00 300,00    
124 1113 056/121 ЛАВКИ ДЛЯ розд1вання   1138056     шт 30 15 000,00   30 15 000,00 7 500,00 15 000,00    
125 1113 107/121 мережев1 ф1льтри   1138107     шт 8 2 090,47   8 2 090,47 1 045,00 2 090,47    
126 1113 232/121 СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ   1138232     шт 2 3 600,00   2 3 600,00 1 800,00 3 600,00    
127 1113 399/121 СТШЛ ПРИСТАВНИЙ   1138399     шт Г 300,00   1 300,00 150,00 300,00″    
128 1113 411/121 СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ       шт 1 1 775,00   1 1 775,00 887,00 1 775,00    
129 1113 421/000 стелаж1 ДЛЯ ГРЯЗ.б1лизни| 1138421     шт 2 4 400,00   2 4 400,00 2 200,00 4 400,00    
130 1113 421/000 стелаж1 ДЛЯ чист01 б1лизни 1138421     шт 2 4 400,00   2 4 400,00 2 200,00 4 400,00    
131 1113 421/000 стелаж1   1138421     шт 2 4 400,00   2 4 400,00 2 200,00 4 400,00    
132 1113 550/121 сковор1дка   1130273     шт 4 736,00   4 736,00 368,00 . 736,00    
133 1113 585/000 ст1л   1138585     шт 11 7 700,00   11 7 700,00 3 850,00 7 700,00    
134 1113 585/121 гладшьний стт   1138585     шт 1 1 200,00   1 1 200,00 600,00 1 200,00    
135 1113 798/121 ст1лыд1 для вихователя   1138798     шт 59 8 850,00   59 8 850,00 4 425,00 8 850,00    
136 1113 828/121 стульчики детские   1148828     шт 342 51 300,00   342 51 300,00 25 650,00 51 300,00    
137 1113 078/121 шафа для горшк   1139078     шт 2 2 200,00   2 2 200,00 1 100,00 2 200,00    
138 1113 157/121 окуляри   1130318     шт 1 18,00   1 18,00 9,00 18,00    
139 1113 159/121 шафа для пос1бник1в   41139159     шт 10 8 900,00   10 8 900,00 4 450.00 8 900,00    
140 1113 182/121 стеллажи для ПОСОБИЙ   1139182     шт 2 4 800,00   2 4 800,00 2 400,00 4 800,00    
141 1113 301/121 лопата для ПРИБ.сн1гу   1139301     шт 9 564,62   9 564,62 282,00 564,62    
142 1113 311/121 шафа для книг   1139311     шт 5 4 250,00   5 4 250,00 2 125,00 4 250,00    
143 1113   — 469/121 шкафы 3-местн.   1139469     шт 98 127 400,00   98 127 400,00 63 700,00 127 400,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
144 1113 710/051 ШКАФЫ КУХОННЫЕ         ШТ 1 г 1 400,00 1 1 400,00 700,00 1 400,00:
145 1113 956/121 СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ   1139956     ШТ 2 4 400,001 2 4 400,00 2 200,00 4 400,00 і
Всього по рахунку 1113 [ 4096 988 165,73 4096 988 165,73 494 061,00 988 165,73  
Разом 4096 988 165,73| 4096 988 165,73 494 061,00 988 165,73
Раху

нок

Код Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) Номер Один.

вимір.

Фактична

наявність

Відмітка про вибуття За даними бухгалтерського обліку Інші

відомості

Інвентарний/

номенклатур

ний

Заводський Паспорта кіль

кість

первісна

(переоці

нена)

вартість

кіль

кість

первісна (переоцінен а) вартість сума зносу (накопиченої амортизації) балансова

вартість

строк

корис

ного

вико

ристан

ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12 13 14 15 і 16 17 18
Рахунок 1113
1 1113 118/111 КОСТЮМ СТЮАРДЕС ДІВЧАЧИЙ       шт 9 1 350,00   9 1 350,00 675,00 1 350,00    
2 1113 280/111 КОСТЮМ «СНІГУРОЧКА»         шт 1 650,00   1 650,00 325,00 650,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 1113 ,1902/000′ ГАРДИНА I 11370902   ШТ 35 11 655,00   35 11 655,00і 5 827,ОС 11 655,00 і
4 1113 (902/00С ГАРДИНЫ   11370902   шт 1 2 250,00   1 ! 2 250,00; 1 125,00 і 2 250,00 і !
5 1113 (902/00С ГАРДИНЫ   1130902   ШТ 3 2 550,00   3 2 550,00 1 275,00і 2 550,001
6 1113 902/ООС ГАРДИНЫ   1130902 I шт 1 520,00   1 520,00 260,00і 520,001
7 1113 902/00С ГАРДИНЫ   1130902   шт 1 ! 810,00   1 810,00 405,ОС І 810,00 і
8 1113 1902/ООС ГАРДИНЫ   1130902 I шт 1 950,00   1 950,00 475,ОС І 950,00  
9 1113 >902/000 ГАРДИНЫ   1130902   шт і 9 11 835,00   9 11 835,00 5 917,00 ! 11 835,00 [  
10 1113 І902/00С ГАРДИНЫ   1130902   шт 3 7 350,00   3 7 350,00 3 675,00 1 7 350,001  
11 1113 І902/00С ГАРДИНЫ   1130902 I шт 1 2 400,00   1 2 400,00 1 1 200,00 ‘ 2 400,00 і  
12 1113 902/001 ГАРДИНЫ   1130902   шт 2 2 720,00   2 2 720,00 [ 1 360,00 2 720,00  
13 1113 >902/001 ГАРДИНЫ   1130902     шт 1 ‘ 1 645,00   1 1 645,00 822,00 1 645,00 і  
14 1113 902/001 ГАРДИНЫ   1130902     шт 3 1 770,00   3 1 770,00 885,00 І 1 770,00!  
15 1113 902/001 ГАРДИНЫ   1130902     шт і 10 10 200,00   10 10 200,00 5 100,00 І 10 200,00  
16 1113 ‘902/121 ГАРДИНА   1130902     шт і 100 73 000,00   100 73 000,00 36 500,00 73 000,001  
17 1113 120/121 КИЛИМОВІ ДОРІЖКИ : 1137006     шт 10 19 658,00   10 19 658,00 9 829,00 19 658,00 і  
18 1113 (19/1117 КОСТЮМ ЗИМА         шт І 1 250,00   1 250,00 125,00 250,001  
19 1113 [202/111 КОСТЮМ «ДІД МОРОЗ» I       шт і 1 1 340,00   1 1 340,00 670,00 1 340,00  
20 1113 |286/111 ШИРМИ !       шт 2 806,00   2 806,00 403,00 806,00  
21 1113 1287/111 КОСТЮМ » ДРАКОН» дитячий I       шт І 12 2 040,00   12 2 040,00 1 020,00 2 040,001  
22 1113 288/111 КОСТЮМ » ДРАКОН» ДОРОСЛИЙ         шт 1 100,00   1 100,00 50,00 100,00 і  
23 1113 289/111 КОСТЮМ «ПІЛОТИ» ХЛОПЧАЧИЙ         шт і 9 1 350,00   9 1 350,00 675,00 1 350,00]  
24 1113 154 КОСТЮМ ОСЕНІ і 113154     шт 1 280,00   1 280,00 140,00 280,00|  
25 1113 154/1116 КОСТЮМ ВЕСНА !       шт 1 300,00   1 300,00 150,00 300,00 і  
26 1113 487/111 КОСТЮМ ГРИБОЧКИ !       шт 18 1 800,00   18 1 800,00 900,00 1 800,00 [  
27 1113 488/111 КОСТЮМ ЧЕРЛІЗІНГ         шт. 8 800,00   8 800,00 400,00 800,00 !  
28 1113 489/111 НАГРУДНІЧКИ I       шт 2 200,00   2 200,00 100,00 200,00 І  
29 1113 491/111 ВИМПІЛ I       шт 1 145,00   1 145,00 72,00 145,00 І  
ЗО 1113 492/111 ЖИЛЕТ ЧАРІВНИЦЯ !       шт 1 30,00   1 30,00 15,00 30,00 І  
31 1113 317/000 ТЮЛЬ 3.5м I 1133317     шт 1 400,00   1 400,00 200,00 400,00 і  
32 1113 317/000 ТЮЛЬ 5 м 1133317     шт 3 1 800,00   3 1 800,00 900,00 1 800,00    
33 1113 317/121 ТЮЛЬ   1133317     шт 1 1 100,00   1 1 100,00 550,00 1 100,00    
34 1113 334/111 БЛУЗЫ ДИТЯЧІ КВІТИ           шт 15 750,00   15 750,00 375,00 750,00    
35 1113 006/121 тюль   1137006     шт 11 13 540,00   11 13 540,00 6 770,00 13 540,00    
36 1113 801/111 КОСТЮМ ЦИГАНИ       I шт 8 800,00   8 800,00 400,00 800,00    
37 1113 021/111 ЮБКИ ДЕТСКИЕ       I шт 11 550,00   11 550,00 275,00 550,00    
38 1113 057/121 ШТОРИ- ЖАЛЮЗІ   1139057 I КВМ 180,852 35 700,00   180,852 35 700,00 17 850,00 35 700,00    
Всього по рахунку 1113 Т479.852 215 394,00   479,852 215 394,00 107 695,00 215 394,00    
Рахунок 1114
39 1114 254/121 ПОЛОТЕНЦА ВАФ.   1140254     шт 580 13 340,00   580 13 340,00 6 670,00 13 340,00    
40 1114 095/121 МАТРАЦИ   1141095     шт 290 48 720,00   290 48 720,00 24 360,00 48 720,00    
41 1114 221/121 ПОДУШКИ   1142221     шт 290 30 450,00   290 ЗО 450,00 15 225,00 30 450,00    
42 1114 523/121 ПРОСТИНЬ   1142523     шт 580 43 500,00   580 43 500,00 21 750,00 43 500,00    
43 1114 736/121 ПОКРИВАЛА ДИТЯЧІ   1142736     шт 290 34 220,00   290 34 220,00 17 110,00 34 220,00    
44 1114 601/121 НАВОЛОЧКИ   1143601     шт 580 ЗО 740,00   580 ЗО 740,00 15 370,00 ЗО 740,00    
45 1114 241/121 ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ   1144241     шт 580 26 100,00   580 26 100,00 13 050,00 26 100,00    
46 1114 333/121 ПОДОДЕЯЛЬНИКИ   1144333     шт 580 87 000,00   580 87 000,00 43 500,00 87 000,00    
47 1114 093/000 ОДЕЯЛА   1149093     шт 290 36 540,00   290 36 540,00 18 270,00 36 540,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
48   | 1114

49   і 1114

093/121

858/121

ОДІЯЛО і НАМАТРАСНИКИ 1149093 | ШТ І 290і 1149858 ! ШТ і 290 39 150,00 31 610,00   2901 39 150,00; 19 575,00, 39 150,001 290 31 610,00 15 805,00 31 610,00  
Всього по рахунку 1114 1 | 4640 421 370,00   4640 421 370,00’210 685,00 421 370,001  
Разом | 5119.852 636 764,00   5119852, 636 764,00 318 380,00 636 764,00|
Рахунок

субраху

нок

Матеріальні цінності Оди-

ниця

вимір.

Фактична наявність За даними бухгалтерського обліку Інші відомості
код найменування, вид. сорт, група номенклатурний номер (за наявності) КІЛЬКІСТЬ вартість сума кількість вартість сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
Рахунок 1812
1 1812 0035 ПІДСТАВКА КАНЦ.   шт. 4,000 27,75 111,00 4,000 27,75 111,00  
2 1812 0036 ФЛЕШ-ПАМЯТЬ   шт. 4,000 275,00 1 100,00 4,000 275,00 1 100,00  
3 1812 0144 ДЫРОКОЛ   шт 1,000 212,17 212,17 1,000 212,17 212,17  
4 1812 1036 Ножницы   ШТ 13,000 27,35 355,51 13,000 27,35 355,51  
5 1812 1055 ЛОТКИ РІЗНІ   шт 21,000 36,80 772,89 21,000 36,80 772,89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 1812 7098 РЕЗСТРАТОР   ШТ 142,000 51,38 7 295,32 142,000 51,38 7 295,32  
7 1812

_______________ і

8129 СКОРОСШИВАТЕЛЬ   шт 100,000 3,25 325,00 100,000 3,25 325,00  
Всього по рахунку 1812   _______________ 285,000   10 171,89 285,000   10 171,89
Рахунок

субраху

нок

Матеріальні цінності Оди-

ниця

вимір.

Фактична наявність За даними бухгалтерського обліку Інші відомості
код найменування, вид, сорт, група номенклатурний помер (за наявності) КІЛЬКІСТЬ вартість сума КІЛЬКІСТЬ вартість сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
Рахунок 1512
1 1512 0001 БИНТ СТ   шт 6,000 2,97 17,82 6,000 2,97 17,82  
2 1512 0003 ГУБКА ГЕМОСТАТИЧ.   шт 2,000 102,00 204,00 2,000 102,00 204,00  
3 1512 0008 НО-Х-ША АМП.   шт 5,000 1,82 9,10 5,000 1,82 9,10  
4 1512 0012 САЛФЕТКИ   шт 3,000 3,57 10,71 3,000 3,57 10,71  
5 1512 0013 САЛЬБУТАМОЛ АЭР.   шт 1,000 72,13 72,13 1,000 72,13 72,13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 1512 0017 ШИНА ДРОТОВА (НОГА) шт 5,000 І 95,00 475,ОС 5,000 95,00 475,00
7 1512 0018 ШИНА ДРОТОВА (РУКА) і шт 5,000 90,00 450,00 5,000 90,00 450,00 І
8 1512 0019/1 АДРЕНАЛІН шт. 10,000 4,60 45,95 10,000 4,60 45,95  
9 1512 0025 ЕУФЕЛІН АМП 10,000 2,51 25, С 10,000 2,51 25,10  
10 1512 0026 ПРЕДНІЗОЛОН N-3 АМП 3,000 10,57 31,70 3,000 10,57 31,70  
11 1512 0027 СУПРАСТІН ‘ ТАБ 40,000 3,06 122,40 40,000 3,06 122,40  
12 1512 0028 КОРГЛІКОН АМП 10,000 1,46 14,55 10,000 1,46 14,55  
13 1512 0029 МАГНІЮ СУЛЬФАТ АМП 10,000 1,77 17,65 10,000 1,77 17,65  
14 1512 0030 РЕГІДРОН ШТ 20,000 10,95 І 219,00 20,000 10,95 219,00  
15 1512 0031 ПАРАЦЕТАМОЛ ТАБ 25,000 0,39 9,85 25,000 0,39 9,85  
16 1512 0032 ЗАТИСКАЧ ‘ шт 2,000 85,35 170,70 2,000 85,35 170,70  
17 1512 0034 БРИЛ.ЗЕЛЕНИЙ УПА 8,000 5,80 І 46,40 ! 8,000 5,80 46,40  
18 1512 0035 ЙОД | УПА 10,000 7,25 72,50 10,000 7,25 72,50  
19 1512 0036 ВАТА СТЕР | УП 17,000 4,82 81,94 17,000 4,82 81,94  
20 1512 0038 ЗОНД ШЛУНКОВИЙ ШТ. 1,000 9,83 9,83 1,000 9,83 9,83  
21 1512 0045 АНАЛЬГІН і АМП 10,000 2,50 24,95 ‘ 10,000 2,50 24,95  
22 1512 0046 АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ ! ТАБ 30,000 0,34 10,20 30,000 0,341 10,20  
23 1512 0047 ШПРІЦИ 2МЛ і ШТ 20,000 0,74 14,80 І 20,000 0,74 14,80  
24 1512 047/000 ШПРІЦИ 10 і ШТ 10,000 1,12 11,20 10,000 1,121 11,20  
25 1512 0048 ЛЕЙКОПЛАСТР ШТ 24,000 2,17 52,10 24,000 2,17.1 52,10  
26 1512 0049 ПЕРЕКИСЬ ВОДНЮ ФЛ 1,000 3,10 3,10 1,000 3,101 3,10  
27 1512 0052 АМІАК(НАШАТИРНИЙ СПИРТ) ШТ 3,000 2,25 6,75 3,000 2,25! 6,75  
28 1512 0061 ДЕМЕДРОЛ І АМП 10,000 1,19 11,90 10,000 1,19 11,90  
29 1512 0065 ЖГУТ ПЕДІАТРИЧНИЙ І ШТ 1,000 80,00 80,00 1,000 80,00 80,00  
ЗО 1512 0070 БИНТ Н/СТ І ШТ 10,000 2,56 25,60 10,000 2,561 25,60  
31 1512 0080 ДІАЗОЛІН І ДРА 20,000 0,76 15,10 20,000 0,761 15,10  
32 1512 0088 НАПАЛЬЧНИК ЛАТЕКС. І ШТ 100,000 0,40 40,00 100,000 0,40 40,00  
33 1512 7017 ПІНЦЕТИ І ШТ 1,000 50,00 50,00 1,000 50,001 50,00  
34 1512 7019 ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ ШТ 1,000 27,00 27,00 1,000 27,00 27,00  
35 1512 7031 ГРЕЛКА РЕЗИНОВА (МІХУР ДЛЯ ЛЬ ! шт 2,000 77,75 155,50 2,000 77,75 155,50  
Всього по рахунку 1512   436,000   2 634,53 436,000 2 634,53  
Рахунок 1512/2
36 1512/2 395/000 СОЛІКЛОР кг 2,000 300,00 600,00 2,000 300,001 600,00  
37 1512/2 0111 ДІ -ХЛОР шт 167,000 1,80 300,60 167,000 1,80 300,60  
Всього по рахунку 1512/2 169,000 900,60 169,000 І 900,60  
Разом 605,000 3 535,13 605,000 3 535,13
Рахунок

субраху

нок

Матеріальні цінності Оди-

ниця

вимір.

Фактична наявність За даними бухгалтерського обліку Інші відомості
код найменування, вид, сорт, група номенклатурний номер (за наявності) КІЛЬКІСТЬ вартість сума кількість вартість сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
Рахунок 1311
1 1311 00001 СТОРОЖОВЕ ПРИМІЩЕННЯ   шт 1,000 770,00 770,00 1,000 770,00 770,00  
2 1311 0002 БУДІВЛЯ АВТОГАРАЖА   шт 1,000 5 090,00 5 090,00 1,000 5 090,00 5 090,00  
Всього по рахунку 1311 2,000   5 860,00 2,000   5 860,00  
Рахунок 1812
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 1812 0064 ЛОПАТЫ ШТЫКОВЫЕ   ШТ 9,000 64,00 575,96 9,000 64,00 575,96  
4 1812 0219 ПРИЩІПКИ ДЕРЕВ, 20 шт   ШТ 4,000 31,05 124,20 4,000 31,05 124,20  
5 1812 0409 САПА 3 ДЕРЖАКОМ   шт 11,000 58,70 645,70 11,000 58,70 645,70  
6 1812 0410 ВИБИВАНКА ПЛАСТМАСОВА   шт 11,000 8,94 98,29 11,000 8,94 98,29  
7 1812 0413 ШВАБРА ДЕРЕВ,   шт 45,000 33,43 1 504,13 45,000 33,43 1 504,13  
8 1812 0414 ЙОРШИК з ПІДСТАВКОЮ   шт 10,000 25,33 253,34 10,000 25,33 253,34  
9 1812 0415 МІТЛА ПЛАСТМАСОВА ВЕЛИКА   шт 15,000 105,00 1 575,00 15,000 105,00 1 575,00  
10 1812 0416 МОТУЗКАИ ГОСПОДАРЧА   шт 8,000 21,07 168,56 8,000 21,07 168,56  
11 1812 1036 Ножницы   шт 1,000 1 031,99 1 031,99 1,000 1 031,99 1 031,99  
Всього по рахунку 1812 114,000 ] 5 977,17 114,000   5 977,17  
Рахунок 1812/2
12 1812/2 0233 КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОГО АПАРАТУ | ‘ м 12,000 2,08 25,00 12,000 2,08 25,00  
Всього по рахунку 1812/2   12,000 25,00 12,000   25,00  
        Разом 128,000 11 862,17 128,000   11 862,17  

Разом за описом:

 

Будівля та майно закладу належить до комунальної власності територіальної громади міста Вінниці, знаходиться на балансі закладу та належить йому на правах оперативного управлінн
я

To Top
Перейти к верхней панели